Från en liten plantaEn livs levande skådespelare får man se
       Oansenligt spädoch hela publiken får vara me'
       Växer ett mirakelI musik rörelse och sång
       och blir ett jätteträdmed trolleri, dockor och lustiga språng
       Trädet ger oss syre 
       Som vi måste haGlada 45 minuter för barn 3-7 år
       För att kunna andasKostar 35 kronor för barn, vuxna gratis går
       Både natt och dagFöreställningen abonneras kan
 Även då ringer eller faxar man...
  
  

Christer Arnell's Musikteater