Textruta: Christer Arnell: 
Sveriges största barnunderhållare? 
Nämligen 194 cm lång
Professionell barnlekare sedan år 1969
Textruta: Tel: 08-756 19 05
Textruta: Info@christerarnell.se
Textruta: www.christerarnell.se
Textruta: Förutom ovanstående trolleri går det även att beställa 50 minuters teaterföreställningar.
Trolleri ShowTextruta: Aabani
Med Österlänsk mystik och en sirlig gest
Skapar han stämning och 
Magisk fest
Textruta: Kung Arnie
Han är till synes en vanlig man
Men Kung Arnie i sin egen värld är han
Han lyssnar till hjärtats 
harmoni
Och glädjer världen med sitt trolleri
Textruta: Professor Dubbeldörr
Naturens trollkarl svingar 
sin stav
Beskyddare av jord, luft 
och hav
Textruta: Vill du hjälpa mig trolla? Eller bara kolla?
Trolla fram trolla bort, åter synligt inom kort
Textruta: C:a 30 glada minuter för barn och vuxna. 
Ni kan välja en av herrarna på bilden. Eller så har ni ett speciellt tema där ni vill att trollkarlen ska ha en passande utstyrsel. 
Föreställningen kan framföras i lekhall, samlingslokal, gymnastiksal, vardagsrum eller dylikt. Kanske ni vill ha en alldeles egen show till födelsedagen eller sommarfesten med en liten grupp eller så vill ni se föreställningen med en närliggande förskola eller skola.