Vad är det som inte syns, men finns ändå?En livs levande skådespelare får man se
Hur ska Kung Arnie denna gåta förstå?och hela publiken får vara me'
Något som alla människor harI musik rörelse och sång
Ger man bort den, så finns den ändå kvarmed trolleri, dockor och lustiga språng
Han reser ut i världen för att hitta ett svar 
Jag tror han finner det, men frågan är var?Glada 45 minuter för barn 3-7 år
 Kostar 35 kronor för barn, vuxna gratis går
 Föreställningen abonneras kan
 Även då ringer eller faxar man...
  
  

Christer Arnell's Musikteater