Kung Arnie blandar färger att beskåda.    En livs levande skådespelare får man se
 Men plötsligt försvinner hans färglåda.    och hela publiken får vara me'
 Då ringer Regnbågsrut för att be    I musik rörelse och sång
 att han sig genast till Regnbågslandet ska bege     med trolleri, dockor och lustiga språng
 Resan är lång men när han kommer fram 
 blir det rutchbaneåkning, stoj och glam    Glada 45 minuter för barn 3-7 år
 Kung Arnie tittar på regnbågen och tänker    Kostar 40 kronor för barn, vuxna gratis går
 oh vilka vackra färger den oss skänker    Föreställningen abonneras kan
 Vi behöver varje färg så grann    Även då ringer eller epostar man...
 Precis som vi alla behöver varann 

Christer Arnell's Musikteater