Prinsessan bor i ett gyllene slott.    En livs levande skådespelare får man se
 Där odlar hon rosor som doftar gott.    och hela publiken får vara me'
 Riddaren vaktar, för att slottet försvara.    I musik rörelse och sång
 Men kommer prinsessan hans kärlek att besvara?     med trolleri, dockor och lustiga språng
 Draken är han dum, eller missförstådd säg? 
 Kanske vill han bara bli vän med dig?    Glada 45 minuter för barn 3-7 år
     Kostar 35 kronor för barn, vuxna gratis går
     Föreställningen abonneras kan
     Även då ringer eller epostar man...
  

Christer Arnell's Musikteater