Det här är sagan om en vandringsman    En livs levande skådespelare får man se
 Som hjälper alla så gott han kan    och hela publiken får vara me'
 Den godhet som i hans hjärta bor    I musik rörelse och sång
 Skänker riktiga vänner och belöning stor    med trolleri, dockor och lustiga språng
 Små enkla saker i livets magi 
 Kan växa till ett stort trolleri    Glada 45 minuter för barn 3-7 år
 Elefanten bär på en hemlighet    Kostar 40 kronor för barn, vuxna gratis går
 Som bara slottets prinsessa vet.    Föreställningen abonneras kan
     Även då ringer eller e-postar man...

Christer Arnell's Musikteater