I djupa skogar och på gröna ängarEn livs levande skådespelare får man se
Kung Arnie spelar på gitarrens strängaroch hela publiken får vara me'
Solen lyser över slott och kojaI musik rörelse och sång
Moder Svea vakar över barn som stoja   med trolleri, dockor och lustiga språng
Vårt kära land ska vi sköta om 
Följ med in i sagan, tag min hand och kom    Glada 45 minuter för barn 3-7 år
 Kostar 40 kronor för barn, vuxna gratis går
 Föreställningen abonneras kan
 Även då ringer eller faxar man...
  
  

Christer Arnell's Musikteater