Friendy

Friendy är en docka och seriefigur som skapades år 1983 av skådespelaren, musikern och trollkarlen Christer Arnell, Täby. Friendy har deltagit i musikteaterföreställningar och finns med på musikinspelningar som spridits främst till åldergruppen 3-7 år.

På 1970-talet och fram till 1983 arbetade Christer Arnell som lärare i musik och rörelse, drama samt bild och form i grundskolan, på gymnasiet och inom vuxenutbildning. Han har även undervisat i meditation, shiatsu massage, mindfulness och qigong. Han spelar gitarr, orgel och nyckelharpa samt dirigerar kör och orkester. Sedan starten 1983 har han arbetat heltid med sin firma Christer Arnell´s Musikteater. Han har skapat många figurer som deltagit i föreställningarna. Dockan Friendy stod ofta i centrum.

År 1990 spelade Christer Arnell in en musik- och talkassett med sånger och dialog av Kung Arnie och Friendy.

Publiken har kommit från när och fjärran, ibland på gångavstånd och ibland i hyrda turistbussar fyllda med barn. Ett exempel på Friendys popularitet är en pappa som berättade att hans dotter hela dagarna gick med en bärbar kassettbandspelare över axeln och lyssnade oavbrutet på Kung Arnie och Friendy från morgon till kväll. Hon kom då och då in för att be om nya batterier. Ett annat barn levde sig så in i Friendys värld på kassetterna att han upplevde att Friendy var en levande individ. När Christer träffade honom undrade han om Friendy var med. Till företagets 20-årsjubiléum år 2003 skapades en CD där Friendy deltog.

Christer skapar det mesta själv i sin verksamhet som manus, sånger, kulisser, kostymer och rekvisita. Familjen har varit behjälplig. Det finns ett omfattande material med Friendy i form av musik och serier som väntar på att bli publicerat.Christer Arnells Musikteater på Facebook


Upphovsrättslagen Enligt PRV Patent- och registreringsverket

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt då verket kommer till.
Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra kreatörer ensamrätt att bestämma över hur deras egna verk får framföras, spridas och visas. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död.
Upphovsrätt uppkommer direkt genom skapandet. Det behövs alltså ingen registrering hos någon myndighet eller en notarius publicus.
Genom ett antal internationella överenskommelser gäller dessutom upphovsrätten i många länder direkt.


Om sanktioner vid intrång

Med offentligrättsliga sanktioner avses straff (böter eller fängelse för den som begår intrånget), förbud i kombination med vite och förstörelse av produkter.


Upphovsrätten och Friendy

Alla Christer Arnells figurer inklusive Kung Arnie och Friendy är enligt lag precis som till exempel Pippi Långstrump, Bamse, Dennis, Snobben osv upphovsrättsskyddade.
Det är alltså inte tillåtet att skapa nya dockor, figurer och företag och kalla dem för dessa namn.
Ett bevis på att ett verk existerat vid ett speciellt datum är att verket framförts offentligt.
Förutom Friendy äger Christer Arnell upphovsrätten till dockor och figurer som tex Skrutten, Regnbågsrut och Drottning Tiara.


Christer Arnell's Musikteater